1. Steeds minder pers


De pers trekt zich steeds verder terug uit de raadszaal. Oorzaak: bezuinigingen.

2. Andere manier van verslaggeving


Áls er al journalisten zijn, is dat om de belangrijkste besluiten (kort) te publiceren. Besluiten worden dan vaak gebruikt om ‘verhalen in het veld’ te maken. De architecten van het besluit (bijvoorbeeld politieke partijen die voor stemden, indieners van moties of amendementen) worden - helaas - niet of nauwelijks genoemd.

3. Van vaag naar specifiek


Voorbeeld van hoe het niet moet: ‘Onze zienswijze op het collegeuitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022’. Tijdens en na de training leer je om jargon en typische raadszaalpraat te vertalen naar concrete Jip en Janneke-taal, zonder trouwens afbreuk te doen aan de inhoudelijke nuance.

4. Je website boosten


Politieke partijen houden Facebook en Twitter doorgaans behoorlijk bij, maar het onderhoud van de website doet niet zelden zeer aan de ogen: geen of oud nieuws, enthousiaste oprispingen afgewisseld door periodes van grote ‘nieuwsdroogte’. Na de training ben je een soort van uitgever die de website tot het centrum van zijn promotieactiviteiten maakt.

5. Gebruik je vergrootglas


Nieuws is niet altijd pas nieuws als er een raadsbesluit is genomen. Een commissie- of raadsvergadering barst namelijk van de zogenaamde nieuwshaakjes. Leg het vergrootglas op een detail en je hebt vaak verrassend interessant nieuws. Journalisten passen deze techniek toe, jij straks ook.

6. Inzicht: eigen kanalen versus verdiende kanalen


Schrijven voor verdiende kanalen (krant, online media) vergt een andere stijl dan schrijven voor eigen kanalen (website, social media, advertorial). Na de training schrijf je je content voortaan op minstens 2 manieren.

7. 35 procent


Structureel gebruikmaken van free publicity levert veel op. Communicatiedeskundigen menen dat nog steeds 35 procent van al je communicatie-inspanningen toe te schrijven is aan gratis publiciteit in de publieke media.

8. Kijkje achter de schermen


Kranten werken met formats. Kennis van deze formats verhoogt de plaatsingskans van je persbericht.

9. Van droog naar smeuïg


De basis van een inhoudsrijk persbericht bestaat uit ‘gortdroge’ feiten. Door aansprekende quotes en sfeerelementen toe te voegen krijg je een écht aantrekkelijk verhaal.

10. E-coaching


Na de training krijg je begeleiding bij het schrijven van een groter persbericht van 2.000 tekens. Hier passen we de tijdens de training geleerde technieken en opgedane inzichten toe. Je hebt een vaardigheid onder de knie die je tijdens je hele verdere politieke carrière kunt inzetten.

Alles op een rij:
  • kosten training: € 235 ex btw
  • training inclusief lunch, koffie, thee, materialen na afloop training
  • elke deelnemer krijgt na de training begeleiding door middel van e-coaching
  • data: 18 januari in Leeuwarden, 19 november in Groningen, 25 januari in Zwolle, 26 januari in Enschede
  • training van 9.30 tot 14.00 uur